chasydyzm


chasydyzm
chasydyzm {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. chasydyzmzmie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'ruch religijno-mistyczny w obrębie judaizmu powstały w XVIII w. wśród żydów zamieszkujących wschodnie tereny dawnej Polski, sprzeciwiający się dominacji rabinów i odrzucający zalecaną przez nich ascezę i studiowanie Talmudu; głosił m.in.{{/stl_7}}{{stl_7}} wszechobecność Boga i konieczność łączenia się z nim w modlitwie (czasem przybierającej postać radosnego śpiewu i tańca); kierowany przez otoczonych szczególnym kultem cadyków' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • chasydyzm — m IV, D. u, Ms. chasydyzmzmie, blm «żydowski ruch religijno mistyczny powstały w XVIII w., opozycyjny wobec oficjalnych nurtów w judaizmie, skupiony wokół cadyków» …   Słownik języka polskiego

  • chasyd — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. chasydydzie; lm M. chasydydzi {{/stl 8}}{{stl 7}} żyd wyznający i praktykujący chasydyzm; zwolennik chasydyzmu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bóżnice chasydów. <hebr.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień